LIETUVOS MIKROBIOLOGŲ DRAUGIJA

III-oji Tarptautinė mikroorganizmų diena 2020 metai

TARPTAUTINĖ MIKROORGANIZMŲ DIENA

Paskaitos:

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras
Sodininkystės ir daržininkystės institutas
dr. Neringa Rasiukevičiūtė, dr. Alma Valiuškaitė, dr. Birutė Frercks, Simona Lukošiūtė, Lina Šernaitė

Sodo ir daržo augalų patogenai, jų biologinė kontrolė

dr. Danas Baniulis, Elena Andriūnaitė

Kaip endofitinės bakterijos padeda augalams kovoti su stresu

Žemdirbystės institutas
Aurimas Sabeckis, dr. Roma Semaškienė, dr. Skaidrė Supronienė

Pupinių augalų pašaknio patogenų kontrolė

dr. Renata Žvirdauskienė

Dirvožemio mikroorganizmai ir jų poveikis augalams

Miškų institutas
dr. Diana Marčiulynienė, Aistė Povilaitienė, dr. Artūras Gedminas, dr. Adas Marčiulynas, Valeriia Mischerikova

Patogenai miškoekosistemose

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Veterinarijos akademija
doc. dr. Aistė Kabašinskienė, lekt. dr. Aleksandr Novoslavskij

Mikroorganizmai mūsų namuose ir kaip mes juos aptinkame

doc. dr. Violeta Baliukonienė

Pelėsinių grybų grėsmė maisto grandinėje

Vytauto Didžiojo universitetas
prof. dr. Rimantas Daugelavičius

Bakterijų atsparumo antibiotikams mechanizmai

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
dr. Ronaldas Jakubovskis

Biologinis betonas - konstrukcinis stebuklas

Prof. dr. Jaunius Urbonavičius

Mikroorganizmai - svarbus žiedinės ekonomikos veiksnys

Vilniaus universitetas
Gyvybės mokslų centras
Dr. Audrius Gegeckas

Mikroorganizmai: praeitis, dabartis, ateitis

Dr. Laura Kalinienė

Naujai atsiradę virusai

Doc. Dr. Eglė Lastauskienė

Mūsų/Mes valdovai

Adresas

Lietuvos mikrobiologų draugija
Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius

Socialiniai tinklai