LIETUVOS MIKROBIOLOGŲ DRAUGIJA

Išrinkta nauja LMD valdyba

NAUJIENOS

3/22/2024

LMD visuotinio susirinkimo, vykusio 2023 lapkričio 8 d., metu išrinkta nauja valdyba.

Pirmininkė – dr. R. Stanislauskienė (VU GMC);

Pirmininkės pavaduotoja – dr. Daiva Burokienė (GTC);

Sekretorė – doc. dr. R. Gudiukaitė (VU GMC);

Iždininkė – prof. dr. E. Lastauskienė (VU GMC);

Nariai: dr. A. Gegeckas (VU GMC), dr. A. Gricajeva (VU GMC), prof. dr. M. Malakauskas (LSMU), dr. J. Stankevičiūtė (VU GMC), dr. S. Šulčius (GTC), prof. dr. J. Urbonavičius (VilniusTech), dr. A. Zabulionė (KTU).

Linkime sėkmės darbuose!

Adresas

Lietuvos mikrobiologų draugija
Akademijos g. 2,
LT-08412 Vilnius

Socialiniai tinklai